Chi hội Tân Châu

Địa chỉ: 44 Tôn Đức Thắng, P. Long Thạnh, Tx. Tân Châu, T. An Giang.
Điện thoại: 02963 534 619

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Điểm nhóm Mỹ Thới (Chi hội Long Xuyên)
18/6B Khóm Trung Thạnh, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, T. An Giang

Kiêm nhiệm Ms Nguyễn An Khánh
Điểm nhóm Vĩnh Khánh (Chi hội Long Xuyên)
537, Tổ 14, Ấp Vĩnh Thành, X. Vĩnh Khánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang

Chi hội Tri Tôn
155 ĐT 941, Khóm 1, Tt. Tri Tôn, H. Tri Tôn, T. An Giang

Quản nhiệm MsNc Trương Đa Vít
Chi hội Núi Sập
105 Nguyễn Văn Trỗi, Tt. Núi Sập, H. Thoại Sơn, T. An Giang

Quản nhiệm MsNc Đoàn Thành Tín
Chi hội Mỹ Luông
30, Ấp Thị 2, Tt. Mỹ Luông, H. Chợ Mới, T. An Giang

Quản nhiệm MsNc Trịnh Bá Khiêm
Chi hội Bình Đức
1156D/58, Khóm Bình Đức 1, P. Bình Đức, Tp. Long Xuyên, T. An Giang

Kiêm nhiệm Ms Nguyễn An Khánh
Chi hội Long Xuyên
2 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, T. An Giang

Quản nhiệm Ms Nguyễn An Khánh
Chi hội Châu Đốc
17 Thủ Khoa Huân, P. Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, T. An Giang

Quản nhiệm Ms Lê Tấn Cam