Chi hội Mỹ Luông

Địa chỉ: 30, Ấp Thị 2, Tt. Mỹ Luông, H. Chợ Mới, T. An Giang.
Điện thoại: 02963 625 136

Giờ Thờ Phượng


CHÚA NHẬT

07h00 - 07h30    Hội Thánh cầu nguyện

07h30 - 08h30    Lớp Trường Chúa Nhật

                            Lớp Giáo lý Báp-têm

08h30 - 10h00    HỘI THÁNH THỜ PHƯỢNG CHÚA

10h00 - 11h30    Sinh hoạt thông công các Ban ngành

15h00 - 16h30    Sinh hoạt Ban Thiếu Nhi

THỨ HAI - THỨ BẢY

05h30                   Hội Thánh tĩnh nguyện tại nhà thờ

THỨ BA

19h00                   Hội Thánh học Lời Chúa tại nhà thờ

THỨ NĂM

19h00                   Hội Thánh nhóm cầu nguyện tại nhà thờ

THỨ SÁU 

08h30                   Đi chứng đạo và thăm viếng

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Điểm nhóm Mỹ Thới (Chi hội Long Xuyên)
18/6B Khóm Trung Thạnh, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, T. An Giang

Kiêm nhiệm Ms Nguyễn An Khánh
Điểm nhóm Vĩnh Khánh (Chi hội Long Xuyên)
537, Tổ 14, Ấp Vĩnh Thành, X. Vĩnh Khánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang

Chi hội Tri Tôn
155 ĐT 941, Khóm 1, Tt. Tri Tôn, H. Tri Tôn, T. An Giang

Quản nhiệm MsNc Trương Đa Vít
Chi hội Núi Sập
105 Nguyễn Văn Trỗi, Tt. Núi Sập, H. Thoại Sơn, T. An Giang

Quản nhiệm MsNc Đoàn Thành Tín
Chi hội Tân Châu
44 Tôn Đức Thắng, P. Long Thạnh, Tx. Tân Châu, T. An Giang

Quản nhiệm Ms Trần Phú Anh Tài
Chi hội Bình Đức
1156D/58, Khóm Bình Đức 1, P. Bình Đức, Tp. Long Xuyên, T. An Giang

Kiêm nhiệm Ms Nguyễn An Khánh
Chi hội Long Xuyên
2 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, T. An Giang

Quản nhiệm Ms Nguyễn An Khánh
Chi hội Châu Đốc
17 Thủ Khoa Huân, P. Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, T. An Giang

Quản nhiệm Ms Lê Tấn Cam