Chi hội Quảng Hòa

Địa chỉ: Thôn Quảng Hòa, X. Cam Thành Nam, Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hòa.
Điện thoại: 02583 857 001

Giờ Thờ Phượng


CHÚA NHẬT

07h30 - 08h30    Học Trường Chúa Nhật

08h30 - 10h00    THỜ PHƯỢNG CHÚA

14h00 - 16h00    Ban Phụ Nữ sinh hoạt (tuần 2&4)

14h30 - 16h30    Ban Thiếu Nhi sinh hoạt

THỨ BA - NĂM - BẢY

05h00 - 05h30     Tĩnh nguyện 

TỐI THỨ BA         Nhóm tuần hoàn khu vực

THỨ NĂM            Thăm viếng

19g30 - 21g00     Ban Thanh Tráng sinh hoạt

THỨ SÁU

19h30 - 21h00     Ban Trung Tráng Niên sinh hoạt (tuần 2,4)

                            Nhóm  Bồi Linh tại Nhà Thờ (tuần1,3)

THỨ BẢY              Chăm sóc - Chứng đạo

19h30 - 21h00     Ban Thanh - Thiếu Niên sinh hoạt

HỘI THÁNH NHÁNH


Điểm nhóm Cam Đức (Chi hội Quảng Hòa )
25 Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố Bãi Giếng, Tt. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

Kiêm nhiệm Ms Võ Văn Hiển

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Điểm nhóm Sông Cạn Đông
Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
Điểm nhóm Suối Rua
Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
Điểm nhóm Cam Sơn
Thôn Tân Lập, Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
Chi hội Cam Ranh
Xóm 2, Thôn Thịnh Sơn, X. Cam Thịnh Tây, Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hòa

Đặc trách MsNc Pi Năng Dê Ny
Chi hội Cam Ranh
47 Tỉnh lộ 9, P. Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hòa

Quản nhiệm Ms Lê Minh Tân
Chi hội Cam Nghĩa
449 Đại lộ Hùng Vương, Tổ Mỹ Ca, P. Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hòa

Quản nhiệm Ms Lê Văn Lực
Điểm nhóm Phước Đồng
Thôn Phước Trung, X. Phước Đồng, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Điểm nhóm Vĩnh Hòa (Chi hội Vĩnh Phước)
2 Mai Lão Bạng, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chi hội Vĩnh Phước
694 Đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chi hội Vĩnh Lương
85 Chính Hữu, X. Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Quản nhiệm Ms Nguyễn Văn Tơ
Chi hội Phước Hải
43 Cửu Long, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Quản nhiệm Ms Nguyễn Thanh Trà
Chi hội Núi Sạn
56, Tổ 4, Tây Nam, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa