Hội nhánh Phú Bình (Quảng Nam)

Địa chỉ: Thôn Phú Bình, X. Tam Xuân I, H. Núi Thành, T. Quảng Nam.

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Chi hội An Tân
Khối 4, Tt. Núi Thành, H. Núi Thành, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Đỗ Văn Trường
Chi hội Kỳ Hòa
Thôn Tân Lập, X. Tam Hải, H. Núi Thành, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Ngô Nhơn Thành
Chi hội Tiên Quả
Thôn Tiên Xuân 1, X. Tam Anh Nam, H. Núi Thành, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Phạm Mính
Chi hội Tam Hòa
Thôn Hòa Bình, X. Tam Hòa, H. Núi Thành, T. Quảng Nam

Hội Nhánh Vĩnh An (Chi hội Tam Kỳ)
Thôn Bà Bầu, X. Tam Xuân II, H. Núi Thành, T. Quảng Nam

Điểm nhóm Trà Tân (Chi hội Dương Yên)
Thôn 3, X. Trà Tân, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam
Điểm nhóm Trà My (Chi hội Dương Yên)
Lô D3, D4, D5 Hoàng Diệu, tổ Dân phố Đồng Trường, huyện Bắc Trà My, T. Quảng Nam

Kiêm nhiệm Ms Bùi Hùng
Điểm nhóm Trà Bui
Thôn 3, X. Trà Bui, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam
Chi hội Tân Hiệp
Thôn Tân Hiệp, X. Trà Sơn, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Võ Nguyên Hưng
Chi hội Dương Yên
Thôn Dương Thạnh, X. Trà Dương, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Bùi Hùng
Điểm nhóm Ngọc Mỹ
Thôn Ngọc Mỹ, X. Tam Phú, Tp. Tam Kỳ, T. Quảng Nam
Chi hội An Hà
Khối phố An Hà Trung, P. An Phú, Tp. Tam Kỳ, T. Quảng Nam