Điểm nhóm Dân Phú (Chi hội Phan Thiết)

Địa chỉ: Thôn Dân Phú, X. Hàm Kiệm, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận.

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Chi hội Tân Lập
Thôn Lập Đức, X. Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận

Quản nhiệm Ms Trần Minh Thành
Chi hội Trà Tân
Thôn 5, X. Trà Tân, H. Đức Linh, T. Bình Thuận

Quản nhiệm MsNc Đỗ Xý
Chi hội Mê Pu 2 [K’Ho]
Thôn 9, X. Mê Pu, H. Đức Linh, T. Bình Thuận

Quản nhiệm Ms Huỳnh Văn Tùng
Chi hội Mê Pu 1 [Kinh]
01, ĐS 30, tổ 3, thôn 1, X. Mê Pu, H. Đức Linh, T. Bình Thuận

Quản nhiệm Ms Tân Đức Hải
Chi hội Võ Đắt
198 Đường 3 tháng 2, Tt. Đức Tài, H. Đức Linh, T. Bình Thuận

Chi hội Phan Sơn
Thôn Boon Thớp, X. Phan Sơn, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận

Chi hội Bình Tân
Thôn Bình Nghĩa, X. Bình Tân, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận

Quản nhiệm Tđ Huỳnh Văn Như
Điểm nhóm Bình An (Chi hội Phan Rí)
Thôn An Lạc, X. Bình An, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận

Chi hội Phan Rí
Quốc Lộ 1A, Thôn Bình Thủy, X. Phan Rí Thành, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận

Quản nhiệm Ms Dương Minh Thành
Chi hội Tân Tiến
633 Lý Thái tổ, Thôn Tam Tân, X. Tân Tiến, Tx. La Gi, T. Bình Thuận

Quản nhiệm Ms Nguyễn Văn Đức
Chi hội La Gi
131-133 Thống Nhất, P. Tân Thiện, Tx. La Gi, T. Bình Thuận

Quản nhiệm Ms Phạm Xuân Nghĩa
Điểm nhóm Tiến Bình (Chi hội Phan Thiết)
Thôn Tiến Bình, X. Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận

Kiêm nhiệm Ms Đinh Thuận