Chi hội Tiên Hiệp

Địa chỉ: Thôn 4, X. Tiên Hiệp, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam.
Điện thoại: 0984 434 445, 0834 434 445
Email: tinlanhtienhiep@gmail.com

Giờ Thờ Phượng


CHÚA NHẬT

 07g00 – 07g15    Cầu nguyện 

 07g15 – 08g00    Học KT Trường Chúa Nhật, Giáo lý Báp-têm

 08g00 – 09g30    HỘI THÁNH THỜ PHƯỢNG CHÚA

 09g30 – 10g30    Tập hát - Nhóm Ban Cao niên

 14g00 – 16g00    Sinh hoạt các Ban ngành

 19g00 – 21g00    Họp thường kỳ Ban Chấp sự HT (cuối tháng)

HÀNG NGÀY

05g00 – 05g30    Tĩnh nguyện 

THỨ HAI

19g00 – 20g30    Hội Thánh nhóm cầu nguyện

THỨ TƯ

19g00 – 20g30    Các Chi Phái nhóm cầu nguyện

THỨ NĂM

 19g00 – 20g30   Nhóm Trung Tráng niên - Phụ nữ

THỨ SÁU

 19g00 – 20g30    Giáo viên TCN thảo luận bài học KT

THỨ BẢY

 19g00 – 20g30    Thanh Thiếu niên sinh hoạt, tập hát

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Chi hội Quế Phương
Thôn 2, X. Tiên Lập, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

Quản nhiệm MsNc Hồ Đức Phi
Chi hội Tiên Lãnh
Thôn 2, X. Tiên Lãnh, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

Chi hội Tiên Phước
Tt. Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Bùi Xuân Cẩm
Chi hội Tiên Thọ
Thôn 1, X. Tiên Thọ, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

Hội nhánh Sơn Cẩm Hà
Thôn Cẩm Tây, X. Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

Kiêm nhiệm Ms Bùi Xuân Cẩm
Điểm nhóm Tiên Hà
Thôn Phú Vinh, X. Tiên Hà, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam
Điểm nhóm Phú Triêm
H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

Điểm nhóm Trà Tân (Chi hội Dương Yên)
Thôn 3, X. Trà Tân, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam
Điểm nhóm Trà My (Chi hội Dương Yên)
Lô D3, D4, D5 Hoàng Diệu, tổ Dân phố Đồng Trường, huyện Bắc Trà My, T. Quảng Nam

Kiêm nhiệm Ms Bùi Hùng
Điểm nhóm Trà Bui
Thôn 3, X. Trà Bui, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam
Chi hội Tân Hiệp
Thôn Tân Hiệp, X. Trà Sơn, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Võ Nguyên Hưng
Chi hội Dương Yên
Thôn Dương Thạnh, X. Trà Dương, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam

Quản nhiệm Ms Bùi Hùng