Chi hội Tà Pứa

Địa chỉ: 492 Tỉnh lộ 717, thôn 5, X. Đức Phú, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận.

Giờ Thờ Phượng


CHÚA NHẬT

06g00 – 06g50 : Trường Chúa Nhật

07g00 – 09g00 : Thờ Phượng Chúa

14g00 – 15g30 : Sinh hoạt Phụ nữ

THỨ TƯ

17g00 - 18g30 : Nhóm khu vực

THỨ NĂM

17g00 - 18g30 : Thờ phượng Chúa

THỨ SÁU

17g00 - 18g30 : Sinh hoạt Thanh niên

THỨ BẢY

17g00 - 18g30 : Sinh hoạt Thiếu nhi

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Chi hội Đồng Kho
Xóm 5, Thôn 4, X. Đồng Kho, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận
Chi hội Huy Khiêm
Xóm 4, thôn 6, X. Huy Khiêm, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Quản nhiệm MsNc Phan Phụng Lân
Hội Nhánh La Ngâu (Chi hội Đồng Kho)
Xóm 6, Thôn 3, X. La Ngâu, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận
Chi hội Nghị Đức
5-ĐTT, Thôn 7, X. Nghị Đức, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Hội Nhánh Đức Bình (Chi hội Đồng Kho)
Xóm 7, Thôn 4, X. Đức Bình, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận
Chi hội Gia Huynh 1
Xóm 5, Thôn 2, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Quản nhiệm MsNc Thổ Hiệp
Điểm nhóm Gia Huynh 2
Thôn 4, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Kiêm nhiệm MsNc Thổ Hiệp
Chi hội Lạc Tánh
Khu phố Tân Thành, Tt. Lạc Tánh, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Điểm nhóm Măng Tố (Chi hội Huy Khiêm)
Thôn 1, X. Măng Tố, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Điểm nhóm Gia An (Chi hội Võ Xu)
X. Gia An, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Kiêm nhiệm Ms Trần Trung Kết
Chi hội Suối Kiết
Thôn 2, X. Suối Kiết, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận

Chi hội Trà Tân
Thôn 5, X. Trà Tân, H. Đức Linh, T. Bình Thuận

Quản nhiệm MsNc Đỗ Xý