Chi hội Mepu Dà Bla

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đạ Bla, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng.

Giờ Thờ Phượng


CHÚA NHẬT

06g00 - 07g30     Học Trường Chúa Nhật

08g00 - 09g30     THỜ PHƯỢNG CHÚA

                             Sinh hoạt Ban Thiếu - Nhi - Ấu

13g00 - 14g30     Sinh hoạt Ban Phụ Nữ

                             Sinh hoạt Ban Nam giới

15g00 - 16g30      Sinh hoạt Ban Thanh Tráng

THỨ HAI - THỨ BẢY

 05g00 - 05g30     Cầu nguyện

THỨ HAI

19g00 - 20g30      Thăm viếng

THỨ BA

18g00 - 19g30      Sinh hoạt Ban Thanh Niên

THỨ TƯ

18g00 - 19g30      Giáo lý Báp-tem

THỨ NĂM

19g00 - 20g30      Hội Thánh nhóm cầu nguyện

THỨ SÁU

18g30 - 19g30      Sinh hoạt Ban Thiếu Nhi

THỨ BẢY

18g00 - 20g00      Các Ban ngành tập hát 

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Chi hội Dà Breh
Thôn Phước Lạc, X. Phước Lộc, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng
Chi hội Dạ Thàm
Thôn 5, X. Đạ Ploa, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Quản nhiệm Ms K’Tệu
Chi hội Đạ B'ri
Thôn Phước Trung, X. Phước Lộc, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Quản nhiệm Ms K’Gòn
Chi hội Dạ Sị
Thôn 4, X. Đạ Ploa, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Đặc trách Tđ K’Phong
Chi hội Ma Đa Guôi
Thôn 6, X. Ma Đa Guôi, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Quản nhiệm MsNc K’Gen
Chi hội Đạ M'ri
Thôn 2, Tt. Đạ M'ri, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Kiêm nhiệm Ms Phan Nhiễm
Điểm nhóm Bờ Kẻ
Khu phố 1, Tt. Ma Đa Guôi, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Đặc trách Tđ K’Liêm
Chi hội Đạ Tồn
Thôn 2, X. Đạ Tồn, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Kiêm nhiệm Ms Vũ Văn Quyên
Điểm nhóm Đèo Đam Re
Tổ dân phố 8, Tt. Đạ M'ri, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng
Điểm nhóm Đoàn Kết
Thôn 3, X. Đoàn Kết, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Đặc trách Tđ K’ Ty Mô Thê
Điểm nhóm K’Tư
Thôn Bình An, X. Phước Lộc, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Đặc trách Tđ K’Samuel
Điểm nhóm Dà Mreh
H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng