Chi hội Kiến Tường (tên cũ Mộc Hóa)

Địa chỉ: 111 Đốc Binh Kiều, Phường 2, Tx. Kiến Tường, T. Long An.
Điện thoại: 02723 841 581

Giờ Thờ Phượng


CHÚA NHẬT

07g00 - 07g30      Hiệp nguyện

07g30 - 08g15      Trường Chúa nhật, lớp Giáo lý

08g30 - 10g00      THỜ PHƯỢNG CHÚA,

                              Sinh hoạt Ban Thiếu nhi

10g00-11g30        Sinh hoạt Ban Trung niên,

                              Thanh Tráng & Thanh Thiếu niên

THỨ HAI – THỨ BẢY

05g30                    Hiệp nguyện tại Nhà thờ

THỨ HAI

19g00                    Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

THỨ BA

18g00 - 19g00       Cầu nguyện KV Bình Hòa Trung

THỨ TƯ

19g00 - 20g00       Thờ phượng Chúa tại Nhà thờ

20g00 - 21g00       Nghiên cứu Trường Chúa Nhật

THỨ NĂM

18g00 - 19g00       Cầu nguyện KV Thạnh Hưng

THỨ SÁU

08g00                     Thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo

HỘI NHÁNH VĨNH HƯNG

CHÚA NHẬT         

13g30 - 14g00        Hiệp nguyện

14g00 - 14g45        Trường Chúa Nhật, lớp Giáo lý

15g00 - 16g30        Thờ phượng Chúa

THỨ BA

19g00 - 20g00        Cầu nguyện KV Vĩnh Hưng

THỨ NĂM

17g30 - 19g00        Học KT, cầu nguyện

THỨ SÁU

08g00                     Thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo

09g00                     Cầu nguyện KV Tân Hưng

17g30 - 18g30        Cầu nguyện KV Thái Bình Trung

ĐIỂM NHÓM TÂN THẠNH

CHÚA NHẬT

13g30 - 14g00       Hiệp nguyện

14g00 - 14g45       Trường Chúa Nhật, lớp Giáo lý

15g00 - 16g30       Thờ phượng Chúa

THỨ SÁU

08g00                    Thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo

18g00 - 19g00       Học Kinh Thánh, cầu nguyện

HỘI THÁNH NHÁNH


Điểm nhóm Tân Thạnh (Chi hội Kiến Tường (tên cũ Mộc Hóa))
16 Lê Văn Trầm, KP.1, Tt. Tân Thạnh, H. Tân Thạnh, T. Long An
Hội nhánh Vĩnh Hưng (Chi hội Kiến Tường (tên cũ Mộc Hóa))
20 Võ Văn Tần, Khu phố 2, Tt. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An

CÁC HỘI THÁNH LÂN CẬN


Chi hội Hậu Nghĩa
177H, Ô 3, Khu A, Đường 3/2, Tt. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An

Quản nhiệm MsNc Cao Thái Mẫn
Chi hội Hiệp Thạnh
Ấp An Bình, X. Hiệp Thạnh, H. Châu Thành, T. Long An

Quản nhiệm Ms Ngô Hồng Quân
Chi hội Thuận Mỹ
8/4 An Khương Thới, ấp Bình Trị 1, X. Thuận Mỹ, H. Châu Thành, T. Long An

Quản nhiệm Ms Ngô Văn Kiếm
Hội nhánh Long Hậu
Số 42 Đường N15, khu dân cư Nam Sài Gòn, Ấp 3, X. Long Hậu, H. Cần Giuộc, T. Long An

Chi hội Phước Vĩnh Tây
Tỉnh lộ 826C, Tổ 5, Ấp 3, X. Phước Vĩnh Tây, H. Cần Giuộc, T. Long An

Chi hội Long Phụng
Ấp Tây Phú, X. Long Phụng, H. Cần Giuộc, T. Long An

Chi hội Cần Giuộc
462 Quốc Lộ 50, khu phố Trị Yên, Tt. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, T. Long An

Quản nhiệm Ms Trần Thanh Dũng
Hội nhánh Phước Vân
96, Khu 10, Ấp 4, X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An

Chi hội Long Trạch
133, ấp Xoài Đôi, X. Long Trạch, H. Cần Đước, T. Long An

Chi hội Long Hựu
588, ấp Chợ, X. Long Hựu Đông, H. Cần Đước, T. Long An

Chi hội Cần Đước
186 Nguyễn Trãi, Khu phố 3, Tt. Cần Đước, H. Cần Đước, T. Long An

Quản nhiệm Ms Nguyễn Đăng Khoa
Chi hội Phước Lợi
195, Khu 2, QL.1 A, ấp Chợ, X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An

Quản nhiệm Ms Lê Duy Linh [1973]