Ban Trị Sự

Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3836-9585, 3836-5178

Email: vptlh@httlvn.org


Phó Hội trưởng I

Phó Hội trưởng II

Tổng Thư ký

Tổng Thủ quỹ

Phó Tổng Thủ quỹ

Các Ủy Viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên